Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

La studanta knabino sidis ce la tablo. La fumanta viro sidis sub arbo. La leganta knabo ne vidis min. Fluganta birdo estas birdo, kiu flugas. Dormanta hundo estas hundo, kiu dormas. Sidanta kato estas.... Studanta knabino estas.... Fumanta viro estas.... Leganta knabo estas.... Birdo, kiu flugas, estas fluganta birdo. Birdo, kiu flugis, estas fluginta birdo. Hundo, kiu dormis, estas dorminta hundo. Knabo, kiu studis, estas studinta knabo.

Knabino, kiu dormis, estas

Kanario, kiu hieraü kantis, estas....

Leer van buiten.

fluganta vliegende

dormanta — slapende

fumanta — rookende

birdo, kiu flugas, een vogel, die vliegt

fluginta, hebbende gevlogen — kiu flugis (die vloog)

dorminta, hebbende geslapen — kiu dormis (die sliep)

§ 24. La saga sturno.

Soifanta sturno volis trinki el botelo enhavanta akvon, sed gia beko estis tro mallonga por atingi la akvon.

Gi volis rpmpi la vitran botelon, sed gi ne povis fari tion.

Sluiten