Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 28.

La sturno parolanta.

Maljuna pastisto vivis sola en dometo. Li satis birdoj n, kaj havis sturnon, kiu estis parolanta sturno.

La sturno parolis kelkajn vortojn. Kiam la paltisto demandis:

, ,Mia sturno; kie vi estas ?'' tiam la birdo tuj respondis:

„Mi estas êi tie!" aü: „Ci tie mi estas!"

Karlo estis fileto de najbaro. Karlo ankaü latis birdojn kaj speciale parolantan birdon.

Ofte Karlo iris al la paltisto por paroli kun la birdo.

Foje li eniris la domon de la paltisto, kiam êi tiu ne estis hejme.

Li iovis la sturnon en sian polon kaj volis foriri kun la birdo.

Sed guste en tiu tempo revenis la posedanto de la birdo kaj por fari plezuron al Karlo li kriis: „Mia sturno, kie vi estas?" La birdo respondis el la polo de Karlo. „Ci tie mi estas!" Stelo farita estas êiam malkovrita.

Leer van buiten.

sturno — spreeuw paltisto — herder speciale — vooral foje — eens

guste — juist plezuro — genoegen malkovrita — ontdekt

Sluiten