Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Na voldoend eind-examen keerde Iman trotsch op zijn rang als goeroe (onderwijzer) naar zijn dorp terug. En toen hij kort daarop een betrekking kreeg, werkte hij met vele honderden collega's saam aan de voorlichting van „zijn stam"; aan de algemeene ontwikkeling van het intelligente volk van Menangkabau.

Dat de invloed van Iman en zijn collega's niet gering is, zien we uit de welvaart, die in 't boven-Padangsche heerscht. De sawahs worden er even zorgvuldig bewerkt als op Java, de koffie-cultuur herleeft; de meisjes bezoeken industrie-scholen, waar ze o. a. kant leeren maken. Wegen, bruggen, irrigatie-werken worden aangelegd. En... vele ontwikkelde Menangkabauersbetrekken, wanneer ze trouwen niet langer een der kamers van het moederhuis hunner vrouw, doch bouwen een eigen woning, waar ze hun kinderen opvoeden tot bruikbare leden van de samenleving.

Vertellingen uit onze Oost.

2

Sluiten