Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Er braken nu zeer droeve dagen aan voor het gezin. Want Li-Sjang, de woekeraar, werd bezorgd voor zijn geld en kwam onder bedreigingen en verwenschingen de geleende som en de rente daarvan opeischen.

En ook het districtshoofd kwam onophoudelijk manen, om afdoening van de pacht.

Tot overmaat van ramp werd Daleh's vader ziek. De bovenmatige inspanning, het nachtwaken en de teleurstellingen waren hem te machtig geworden en met gesloten oogen en vermagerd gelaat lag hij onbeweeglijk op de baleh-balah, terwijl zijn vroüw droevig aan zijn zijde zat.

Dat was voor Daleh niet om aan te zien. Hij besloot, het kostte wat het wilde, redding te brengen in dezen nood.

Hij spoedde zich naar hun oude dessa, die twee dagreizen vandaar lag, klaagde vrienden en bekenden hun ongeluk en vroeg hun dringend om hulp. Hij beloofde dag en nacht te zullen werken om het geleende terug te geven. Maar het waren arme menschen, tot wie hij zich wendde, en velen leidden zelf gebrek. Toen smeekte hij het districtshoofd en. den Chinees om uitstel. Maar beiden waren onverbiddelijk en eischten afdoening van schuld. Nu werd Daleh koeli (werkman) en hij sjouwde zware vrachten, den ganschen dag. Maar het loon, dat hij daarmee verdiende was nauwelijks voldoende om hem zelf te voeden. Nog enkele dagen en zijn brave ouders zouden weggejaagd worden. Begrijpt eens: zijn zieke vader, die zoo gezwoegd had, ook voor hem, op straat gezet! Daleh zette zich op een steen aan den kant van den weg en schudde in machtelooze woede zijn vuist tegen Li-Sjang den woekeraar, die zoo onmeedoogend was.

I

Sluiten