Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is meestal los. Want die kist staat vlak naast zijn bed. Maar het is mij wel gelukt er iets uit te leenen. Nu moet je zóó te werk gaan. Je kleeren moet je afleggen en je lichaam insmeeren met klapperolie, opdat niemand je kan vasthouden. Je gelaat maak je zwart met roet, dan ben je onherkenbaar. Daarop graafje met je gólok (kapmes) een gat, 2 M. vanaf de Noordwestpunt, van zijn huis. Maar als je klaar bent met graven, kruip er dan niet onmiddellijk doorheen, want dat is gevaarlijk. Als de bewoner je graven heeft bemerkt, staat hij klaar om den indringer met een stuk hout op het hoofd te slaan. Daarom moet je eerst een stok door het gat steken met een klapperdop er boven op. De bewoner ziet dat voor je hoofd aan en... dat kan er tegen, zie je. Hoor je niets verdachts, kruip dan zelf door de opening. Hier heb je een doosje, waarin een vuurvliegje met den rug op den bodem is vastgeplakt. Schud je dat heen en weer, dan geeft het vliegje licht — nèt genoeg om de sluiting van de kist te vinden. Ga nu. Li Sjang is voor drie dagen van huis. Wees voorzichtig. En als je geluk hebt, denk dan aan mij, omdat ik je dien goeden raad gaf!"

Hierop ging Wongso heen. Hij liet den armen Daleh in tweestrijd achter. Wat zou de jongen doen? Nog nooit had hij ook maar een halven cent gestolen. En nu een dief worden? Zou hij het riskeeren, dat de meisjes en vrouwen hem met den vinger nawezen en fluisterden: „maling... maling"? (een dief, een dief).

In diep gepeins sloeg Daleh den weg in naar huis. Zijn overdenkingen waren verre van vroolijk. Vooreerst moest hij zijn lieve ouders vertellen, dat al zijn pogingen, om aan geld te komen, waren mislukt. En verder

Sluiten