Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

terwijl hij zich voornam de uiterste behoedzaamheid te betrachten. Het gat was nu groot genoeg, en Daleh stak de klapperdop er door. Alles bleef doodstil. Toen waagde hij het zelf naar binnen te sluipen. Het gelukte!

Daar stond hij nu in de woning van den Chinees. Het was er aartsdonker, maar een regelmatige ademhaling bewees, dat er iemand in het vertrek sliep.

Met de grootste omzichtigheid sloop Daleh verder. Met de langzaamheid van een slak bewoog hij zich voort, om toch niets omver te werpen of op andere wijze zijn tegenwoordigheid te verraden. Weldra betastte hij een groot voorwerp, dat de'grobog bleek te zijn. Voorzichtig probeerde hij het deksel op te lichten, doch tot zijn groote teleurstelling, bleek het gesloten te zijn. Nu beproefde hij met zijn vuurvliegje het slot te vinden. Wellicht zou hij met een voorzichtige poging zijn kapmes in een naad kunnen boren om zoo het deksel los te breken... Inderdaad bracht hij het zoover, maar hierdoor had hij onwillekeurig een weinig gedruisch gemaakt! O, als men hem had gehoord... Hij bleef onbeweeglijk zitten en hield den adem in...

Daar hoorde hij een licht geschuifel en plotseling verlichte een lucifer het vertrek.

Toelong-Toelong! (Help, help!) gilde een vrouwenstem. Daleh was zóó hevig geschrokken, dat het kapmes hem uit de hand viel. Hij had nog slechts één gedachte: vluchten, vóór men hem kon vatten of herkennen. Daarom snelde hij naar de opening.

Maar de vrouw was hem voor en greep hem in zijn lange haren. Wat doet een dief met lange haren!

Maling, maling! (een dief, een dief!) riep de vrouw. Tevergeefs poogde Daleh zich los te rukken. De

Sluiten