Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bestaan is. De Madoerees houdt van zijn vee! Hij weidt en behandelt het met nauwlettende zorg. Maar zijn hoogste ideaal is: een paar renstieren te bezitten. De stierenrennen zijn er namelijk een geliefkoosd volksvermaak. Omdat tijdens die wedrennen echter meermalen vechtpartijen voorvielen, veroorzaakt door 't opvliegend karakter van den Madoerees, heeft het gouvernement geruimen tijd die volksfeesten verboden! Sedert 1911 echter is de Kerapan weer toegestaan. Ja, zelfs verleent de regeering subsidie voor de rennen, die op een 16-tal plaatsen worden gehouden. En dit is verstandig gezien. Want de veeteelt ging zoowaar kwijnen, omdat de belangstelling van den Madoerees voor zijn veestapel verflauwde. Door 't aankweeken van fijne renstieren, die tevens als fokstieren dienen is het Madoereesche rund de laatste jaren sterk in kwaliteit vooruitgegaan.

* *

De morgen is aangebroken.

Overal in de buurt van Pamekasan bewegen zich dichte drommen in de richting der kampplaats. Want ofschoon de wedrennen eerst tegen den middag gehouden worden is 't er den ganschen dag feest. Tenten en kraampjes staan overal langs den weg, venters en waronghouders maken uitstekende zaken.

Tegen den middag neemt de drukte toe. De tweespannen komen opdagen. De stieren zijn twee aan twee aan 't juk gebonden, en zoo voor een soort lichte slee gespannen, uit twee palen bestaande, door dwarslatten verbonden. Daarop is een primitieve zetel aangebracht, waarop de bestuurder plaats neemt. Aan 't juk

Sluiten