Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een paradijs op aarde, dat als einddoel wordt voorgetooverd, een paradijs „gezuiverd van God en alle slangen" met heele lanen van boomen der kennis? De „Verzameling der bevrijde werkers" moet de reddende haven worden, waar het geplaagde menschdom eindelijk rustige geborgenheid vindt.

Waar ligt de waarheid? In deze communistische toekomstphantasie, of bij die in honger en koude stervende menschen? De wagen van den Sowjetstaat jaagt op een spookachtig doel los, op zijn weg alles omverrijdend, bestuurd door Stalin en gedreven door een demonischen wil.

Wij willen ons niet op een dwaalspoor laten brengen. Wij stellen de vraag naar het werkelijke doel der boerenvernietiging en naar den samenhang daarvan met de christenvervolging in Sowjet-Rusland. Men doet de fundamenten der kerk springen — de weg naar de kerk voert echter midden door het dorp.

De eerste hoofdstukken bevatten de algemeene voorwaarden, leerstellingen en wetten. De berichten en documenten van de plaats der handeling onthullen dan de vreeselijke practijk van het bolschewisme. ~ ,. . » , , . , . . , De politieke beteekents van de communistische

agrarische politiek.

De ineenstorting van het duizendjarige Russische rijk heeft een eveneens duizendjarige geschiedenis. Niets zou in het verleden anders hebben kunnen zijn, zonder dat het tegenwoordige anders had moeten worden. Ontstaan uit de veroveringen van Noormannen Byzantijnen, Tartaren en Duitschers, droeg de Czarenstaat een groot probleem door de eeuwen: de verhouding van den overwinnaar tot de onderworpenen.

Men bedoelt in den grond hetzelfde, wanneer men dit het bóeren-probleem noemt, daar toch de boeren de reusachtige massa van „onderdanen" vormden, die door hun „heeren" werden uitgebuit, maar ook beschermd en bestuurd, in één woord geregeerd werden. Het blééf in den grond het oude probleem, toen de onderworpene zich na de bevrijding van het jaar 1861 van den geboortegrond losmaakte en de boer tot stadsarbeider werd, of door den algemeenen dienstplicht gegrepen, in 1914 naar het front trok. Boeren, arbeiders en soldaten — het zijn verschillende gestalten van hetzelfde Russische volk; arbeiders, boeren en soldaten <— het Russische volk — brachten in 1917 de „heeren"-klasse van vreemden oorsprong ten val.

Zoo gezien, was het een revolutie van nationale bevrijding. Ook den blinden duidelijk bij de „nationaliteiten": Polen, Esten, Letten, Litauers, Tartaren, Georgiërs en Joden, was ze niet minder „nationaal" bij de Russen. Zij hadden de heerenklasse in een langdurige ontwikkeling aan hun volksaard geassimileerd, van binnen uit

Sluiten