Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ingeschreven worden, „des te meer" is echtbreuk dan ook niet strafbaar. 28) Krylenko schrijft: „de veelwijverij met straffen té bestrijden is voor ons onzin"; „wel bestrijden wij de veelwijverij doe* onderdrukkende maatregelen in de republiek Kasakstan, in de Bassjkieren-republiek; daar hebben wij een wet, die de polygamie bestraft. Eveneens m Aserbeidsjan, in Armenië, doch ginds is het een politieke kwestie, de bevrijding der vrouw, die het haremleven nog niet verlaten heeft" 28)

De laatste commentaar is zeer leerrijk en karakteristiek: in dé Mohammedaansche kleine staten der nationale minderheden, waar het er om gaat het nationale element te verzwakken en den bestaanden huwelijksvorm van den harem op te heffen — wordt de polygamie verboden en bestraft; doch daar waar de veelwijverij in staat is, den christelijken vorm van het huwelijk, n.1. de monogamie, te ondermijnen en te vermoorden — daar wordt ze niet bestraft.

Verder levert Krylenko het volgend commentaar: „Wij weten, dat bloedschande vroeger als een crimineele zaak werd gestraft. Ook heden is deze bij ons in Aserbeidsjan, schijnbaar ook in Armenië en nóg ergens in de Oost-Republiek strafbaar. Voor R.S.F.S.R. 30) laten wij dit principe echter los, omdat we van meening zijn, dat het vanuit het standpunt der sociale gezondheidszorg onmogelijk is, de schadelijkheid van het huwelijk tusschen halfbroers en halfzusters te bewijzen." Daarbij vertelt Krylenko van een geval in de stad Samora, waar het inderdaad gebeurd is, dat sedert jaren tusschen een vader en zijn dochter een „feitelijk huwelijk" bestond, en dat zij reeds twee kinderen ter wereld had gebracht.

Tusschen de leden van het staatsbestuur ontstonden uitvoerige discussies hierover. Het probleem der strafbaarheid werd ter sprake gebracht. Het opperste Sowjet-Staatsgerecht heeft echter beslist verklaard, dat hier geen strafbare handeling was gepleegd. „Onzé wet kent geen crimineele straf voor zulk een huwelijk." Kort en goed: „een huwelijk tusschen twee vreemden, dié aan tuberculosê lijden, is gezien van het standpunt der publieke gezondheidszorg, schadelijker dan dit geval van een verhouding tusschen vader en dochter." 31)

Voor 't overige is dit een typisch communistische wijze van 't stellen der vraag: de gezonde natuurlijke neiging aan grenzen ge-

28) Goichbarg, pag. 204.

29) Krylenko, „Het wetsontwerp betreffende huwelijk en gezin". Zie „Sbornik" pag. 67.

30) Ook voor Midden-Rusland, het Russisch Europeesche stamland.

31) Krylenko, Op. cit. pag. 53.

Sluiten