Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BLZ.

Friedrich Engels (213). De eschatologie van het Marxisme (215). Oorsprong van het Russische Bolschewisme (216). Dostojewsky's voorspellingen (217). (217). De ontmensching van den mensch (219). De „quantitatieve rechtsidee" (221). Verachting der geestelijke vrijheid (Universiteit, literatuur) (222). Verwrongen beeld der menschheid — Ragaz (223). Lenin over het geloof aan God (224—225). Voorspelling van den „Groot-inquisiteur" (226). Een „kwaal in 't eigen lichaam" (227). De oorzaak van het West-Europeesche materialisme sedert het humanisme (228). Kapitalistische economie (229). Het materialisme in 't licht van het Christendom (231). De boodschap van Christus (Blumhardt) (231-232). Tekortkomingen der kerken op sociaal gebied (233). De vraag naar den „naaste" (234—235). Overdenking van de ongebroken kracht van het Evangelie (237).

dr. K. Böhme: HET GEWETEN DER WERELD EN RUSLAND 239

Wat zeggen de Christelijke kerken over de geloofsvervolgingen?

De christelijke pers (239). Het steunwerk „Brüder in Not" (239). De interkerkelijke steunverleening (239). Het aaneengesloten kerkelijk eenheidsfront (241). Bidstonden in de geheele wereld (242). Oproep van den Metropoliet Antonius (Karlowits) (243). Briefwisseling tusschen Bisschop Tychon en President Dr. D. Kapler (245). Schrijven van President Dr. D. Kapler aan de opperste kerkbesturen van de in den Kerkenbond aaneengesloten Duitsche Protestantsche landskerken (246). Oproep der 16 Superintendenten der Evangelische Kerk van de oudPruisische Unie (246). Kennisgeving der géneralesynode van de Evangelische Kerk van de oud-Pruisische Unie (247). Besluit van het uitvoerend comité det

Sluiten