Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BETEEKENIS VAN ONS VIGNET (als signet op de titel* pagina afgedrukt). De Jeugdbeweging, voorgesteld door een blij uitziend meisjeskopje en de Jeugdzorg, voorgesteld door een peinzenden jongen, worden geholpen door een centrale krachtbron, n.1. de Federatie van Nederlandsche Jeugdvereem* gingen (het N.J.I.). , . ,,

De spreuk: Nos Jungit Juventus beteekent: Ons verbindt

de Jeugd.

Typografische verzorging en druk:

N.V. De Arbeiderspers. Afd. Handelsdrukkerijen. Amsterdam. Ontwerp omslag en rubriekhoofdjes van Mej. Fré Cohen.

Sluiten