Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ons Secretariaat is dus tevens:

b. Adviesbureau, waar ieder, die zich op het ter? rein van jeugdwerk gaat begeven of zich beweegt, inlichtingen en voorlichting kan krijgen.

Daartoe verzamelt het gegevens van allerlei aard (krantenknipselarchief, bibliotheek met werken over rijpere jeugd, de tijdschriften der bestaande jeugdvereenigingen, handleidingen, clubwerkmo* dellen enz.). Het maakt deze gegevens productief door de belangrijkste maandelijks te publiceeren in De Jeugdleider.

c. De Jeugdleider*) is het maandelijks verschij* nend berichtenblad van het Nederlandsch Jeugd* leiders Instituut. Door gegevens over het jeugd* werk van alle richtingen op te nemen, wil ons blad den opbouw der Vrije Jeugdvorming dienen.

Onze voorzitter, Dr. C. P. Gunning, schrijft in z'n inleidend woord voor het eerste nummer (Januari 1928):

„Zoo wil dit blad trachten te brengen verdieping van inzicht in de vraagstukken, die zich op het terrein van de Vrije Jeugdvorming voordoen. Wat op onze conferenties slechts af en toe mogelijk was, zal hier geregeld kunnen geschieden."

Het aantal abonné's bedroeg op 1 September 193ó: 450. Het aantal aangesloten organisaties bij het N.J.I. 36.

In De Jeugdleider is sinds Maart 1929 tevens het Mededeelingenblad der Ned. Jeugdherberg Cen* trale opgenomen.

1) Zie de afbeelding van dit blad op blz. 23.

Sluiten