Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Secretaris van het N.J.I. alsmede bij den Heer K. H. van Schagen het plan om te komen tot op* richting van een instituut, waar de a.s. leeraren M.O. lichaamsoefeningen een breeder wetenschap* pelijke vorming zou worden gegeven.

In 1925 werden de eerste leergangen der Acade> mie voor Lichamelijke Opvoeding geopend.

Het aantal ingeschrevenen en afgestudeerden bedroeg:

jaar Ingeschrevenen

le jaars 2e jaars 3e jaars

1925— 1926 .... 16

1926— 1927 .... 20 16

1927— 1928 .... 22 19 14

1928— 1929 .... 19 22 20

Het N.J.I. steunt de Academie daadwerkelijk door haar jaarlijks een deel der geluktelegrammen* opbrengst af te staan, terwijl gedurende eenige jaren het Roode Kruis het N.J.I. in staat stelde aan de Academie een bijdrage te schenken.

Het N.J.I. steunde derhalve de Academie als volgt: T , „ '

Uit de opbrengst Van het Koode geluktelegr. Kruis

1925 . . ƒ 2.765.12 ƒ 5.000 —

1926 . . , 8.583.17 „ 5.000.—

1927 . . „ 8.394.83 „ 5.000.—

1928 9.767.50 „ 500.—

1929 • ■ » 10.811.91

1930 .... ,. 10-000--

ƒ 50.322.53 ƒ 15.500 — „ 15.500.—

Totaal*generaal ƒ 65.822.53

Sluiten