Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het is niet mijn bedoeling, al de verschijnselen, de diagnose en de behandeling van de diverse hartziekten met u te bespreken. Het stellen van een dergelijke diagnose vereischt een nauwkeurige percussie en auscultatie, het voelen van den pols, het meten van den bloeddruk, het maken van een röntgenopname en eventueel van een electrocardiogram. De behandeling van dergelijke patiënten is nog lastiger en moet zich, afgezien van enkele algemeene voorschriften, geheel aanpassen aan den algemeenen toestand, waarin de patiënt verkeert, aan diens karakter en aan zijn levenswijze. Het aantal geneesmiddelen waarover wij in dergelijke gevallen beschikken is niet groot, hoogstens vier of vijf, en ze moeten op het juiste oogenblik en in de juiste hoeveelheid voorgeschreven worden. Levenswijze en hygiëne spelen bij de behandeling een groote rol. Het eenige waar ik u heden op attent wilde maken is, dat, wanneer uw geneesheer gewapend met stethoscoop en bloeddrukapparaat op voor u oogenschijnlijk zoo eenvoudige wijze de geheimen van uw hart ontsluiert, wij hier te maken hebben met een wetenschap, die in werkelijkheid nog maar vrij jong is. De kennis van alles wat met het hart in betrekking staat is gebonden aan twee data: de jaren 1629 en 1819. Ik zal u niet vermoeien met een opsomming van al de onwaarheden en dwaasheden die men tot aan dien eersten datum van medische zijde omtrent het hart verkondigd heeft. Hieraan is een einde gemaakt door William Harvey die den bloedsomloop ontdekte.

Natuurlijk heeft ook hij zijn voorgangers gehad op wier werk hij heeft voortgebouwd. In 1574 beschreef

Sluiten