Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar ook deze kennis was mij nog niet genoeg. Ik wilde nog meer weten. Bij iedere samentrekking van het linkerhart stuwt het een bloedgolf voort. Met welke kracht doet het dit? Welken weerstand ondervindt deze bloedgolf in de vaten? Het is een van de verdiensten van Potain geweest dat hij voor het onderzoek hiervan den manometer heeft toegepast. De eerste apparaten welke hij gebruikte waren nog vrij primitief. Maar anderen hebben ze weer verbeterd, zoodat men tegenwoordig met groote nauwkeurigheid den bloeddruk van een patiënt kan bepalen.

Een wonderlijk orgaan is het hart. Evenals alle andere organen wordt het gereguleerd door bepaalde zenuwcentra. Het hart is hiermede door z zenuwen, de sympathicus en de pneumogastricus, verbonden. Ge zoudt dus denken dat het, afgesneden hiervan, onmogelijk meer zou kunnen werken. Maar dit is niet zoo. Wanneer men het hart uit het lichaam neemt en in een daarvoor geschikte vloeistof overbrengt, gaat het kalm door met kloppen, uren en dagen lang. De twee bovengenoemde zenuwen dienen slechts om het hart zich te laten aanpassen aan de behoeften van het organisme. Maar hun rol is slechts secundair. Om zich samen te trekken heeft het hart ze niet noodig. Het is als het ware een Staat in den Staat, die zijn eigen contracties regelt. Het hart heeft 4 holten: de twee boezems en de twee kamers. In normale omstandigheden trekken deze zich in een bepaalde volgorde en regelmaat samen. Maar het kan gebeuren dat die regelmaat verstoord is en dat één deel van het hart een bepaald rhythme aanneemt, en een ander deel een ander

Sluiten