Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ten gevolge hebben. Het doel van de Röntgenbestraling is, niet om een zoo laag mogelijk leukocytengetal te bereiken, maar om den algemeenen lichaamstoestand zooveel mogelijk te verbeteren. En deze is weer voor een groot deel afhankelijk van de bloedarmoede. Slechts als deze ontbreekt of na de bestraling zich niet verder ontwikkelt, mag men met de bestraling doorgaan, totdat de witte blcedlichaampjes zoo ongeveer tot hun normale waarde zijn teruggekeerd. Dan pauseert men, totdat de leukocyten weer duidelijk beginnen te stijgen. Dit kan maanden lang duren. Wordt de bloedarmoede tijdens de bestraling erger, dan stopt men om later eventueel met veel kleinere doses voort te gaan. Als een werkzaam geneesmiddel kennen wij verder het benzol, dat echter zeer slecht door de maag verdragen wordt. Soms werkt het arsenicum gunstig, soms ook niet. In de laatste jaren heeft men bij de myeloïde leukaemie dikwijls de milt chirurgisch verwijderd, zonder schade, maar ook zonder nut voor den patiënt.

Tegenover de acute gevallen van leukaemie staan wij tot nu toe nog geheel machteloos. De chlorose wordt tegenwoordig niet meer tot de eigenlijke bloedziekten gerekend. Zij behoort tot die constitution eele afwijkingen, welke op storingen in de inwendige secretie berusten. Het is, of kever gezegd was, een aandoening, die vroeger veel bij jonge meisjes in de puberteit voorkwam. Dank zij het gezondere leven, dat onze moderne vrouwelijke jeugd leidt, is het vóórkomen van deze aandoening tot een minimum beperkt, hoewel men zoo nu en dan nog wel eens typische gevallen ervan tegenkomt. Bij deze

Sluiten