Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gezien deze voedingswijze den patiënten zeer gauw tegenstaat, heeft men tegenwoordig al aparte leverrecepten, waardoor de patiënt zelf in staat is, eenige afwisseling in deze zoo eentonige voeding te brengen.

En tenslotte is gebleken, dat de lever niet het eenige orgaanpraeparaat is, waarmede bij de behandeling van deze ziekte successen te behalen zijn. Met de toediening van een maagpoeder, bereid uit gedroogde varkensmaag, kan men in sommige gevallen van pernicieuse anaemie minstens even goede resultaten boeken, zoodat dergelijke poeders in den vorm van tabletten tegenwoordig in den handel zijn gebracht. Wat bereikt men met deze lever- en maagbehandeling? De therapie is slechts symptomatisch, de patiënten worden er niet door genezen. Maar dank zij deze ontdekking leven zij vele jaren langer, en dat wel in een zeer bevredigenden toestand. Hoeveel jaren dit wel zijn kunnen, hangt af van eventueele nerveuze stoornissen, die zich reeds op den bodem van de anaemie ontwikkeld hadden. Daarom is het van belang, dat de diagnose van een eventueel bestaande pernicieuse anaemie zoo vroeg mogelijk gesteld worde. Hoe vroeger de behandeling begint, des te meer succes heeft zij, mits zij met zorg worde toegepast.

*

Een andere methode om een bestaande bloedarmoede op te heffen en te genezen is het op kunstmatige wijze toevoeren van bloed aan de bloedvaten, de z.g. bloedtransfusie.

Bij talrijke gevallen van zwaar bloedverlies na ver-

Sluiten