Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wpndingen, operaties of bevallingen, bij chronische, telkens terugkeerende bloedingen, zooals dit bij maag- en darmzweeren het geval kan zijn en bij bepaalde bloedziekten, heeft men er met groot succes gebruik van gemaakt.4)

Vroeger hebben dikwijls ongelukken bij de toepassing van deze methode plaats gevonden, die den dood van den patiënt ten gevolge hebben gehad, zelfs nog nadat men er van terug was gekomen om dierlijk bloed b.v. dat van schapen in de menschelijke bloedbaan te brengen.

Het zal u misschien interesseeren te vernemen, dat de bloedtransfusie haar eigen geschiedenis heeft, welke natuurlijk, het kan haast niet anders, ten nauwste samenhangt met de geschiedenis van de kringloop van het bloed in het lichaam. Het is dan ook niet te verwonderen, dat de eerste wetenschappelijke proeven over bloedtransfusie in Engeland, het vaderland van den grooten William Harvey, den ontdekker van de bloedsomloop, zijn gedaan. Maar ook in de grijze oudheid vindt men er al het een en ander over vermeld. Er bestaat een sage, dat de Aegyptische priesters de kunst verstaan hebben om door middel van bloed oude menschen weer jong te maken. De toovenares Medea zou door hen in deze kunst onderricht zijn. Ovidius vertelt in het 7e boek van zijn Metamorphosen, hoe Medea den vader van Jason verjongde: „ .... met getrokken zwaard opent Medea de keel van den grijsaard, laat het verjaarde bloed uitloopen en vult dan weder met sap; en zoodra Aeson het mengsel door de keel

*) Zie hierover „Medische Pasmunt" blz. 90 vlg. (C. A. Mees, Santpoort).

Sluiten