Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Na een transfusie van 9 ons lammerenbloed, dat men door middel van een buisje uit de halsslagader van het lam in een armader liet loopen, verbeterde de toestand van den zieke aanmerkelijk. De tweede transfusie werd bij een gezond persoon uitgevoerd, die de bewerking uitstekend verdroeg. Op gelijke wijze werden nog eenige andere personen behandeld met meer of minder groot succes. Maar eindelijk liep de boel mis.

Een 34 jarige huisbediende, Anton Mauroy genaamd, was tengevolge van een ongelukkige liefde waanzinnig geworden en Denis voerde hem uit de beenslagader van een kalf 5 a 6 ons bloed toe. Hij hoopte dat kalfsbloed door zijn mildheid en frischheid een gunstigen invloed op de geestesfuncties van dezen verliefden dwaas zou hebben. Inderdaad trad na de transfusie eenige verbetering in. Eenige dagen later werd de ingreep met een grootere hoeveelheid bloed herhaald. Maar direct daarop traden pijn in de nierstreek, een gevoel van benauwdheid, onregelmatige hartswerking en eenige dagen later neusbloeding en bloederige urine op. De geestestoestand van den patiënt was echter veel verbeterd.

Twee maanden later echter trad de oude waanzin weder op, en zijn vrouw smeekte Denis en Emmerez om de transfusie nog eens te herhalen. Deze mislukte echter door de onrust van den patiënt, maar den volgenden nacht stierf deze, waarschijnlijk aan een gif, dat zijn vrouw hem had toegediend.

De successen, die Denis gehad had, hadden hem onder de artsen 'in Parijs vele vijanden bezorgd, die

Sluiten