Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van een lood-, arsenicum-, kwikzilververgiftiging of chronisch alcoholisme optreedt. Ook door autointoxicatie, b.v. bij jicht en suikerziekte, kan ischias veroorzaakt worden.

Uit dit alles volgt, dat wanneer men van het ontstaan van het lijden van een patiënt niets afweet, men ook geen antwoord op de vraag kan geven, hoe de ziekte behandeld moet worden. In het algemeen zal dit dus zoo moeten luiden, dat hij alle schadelijke invloeden, die ik boven heb opgesomd, zal moeten trachten te ontgaan. Een regelmatige, verstandige levenswijze is dus hiervoor de aangewezen weg. Bij een pas opgetreden, of bij het recidiveeren van een reeds vroeger genezen ischias zal door sterke huidprikkeling in de lendenstreek en het toepassen van warmte, gecombineerd met bedrust en transpireeren, het proces gunstigen invloed kunnen ondervinden. Hetzelfde kan geschieden door middel van diathermie-behandehng. ^ IM

Het is verder opmerkelijk, hoe buitengewoon veel men bij ischias door een verstandige ^^/behandeling bereiken kan. Terwijl men juist met zeebaden erg voorzichtig moet zijn, zijn de afwisselende heete en koude douches (z.g, Schotsche douches) van buitengewoon goeden invloed, terwijl ook met andere baden (b.v. zwavelbaden) goede resultaten te bereiken zijn.

Verder is geregelde massage door een gediplomeerden masseur bij de chronische ischias zeer aan te bevelen. Wanneer men een electrische behandeling toepast, zal men aan den galvanischen stroom de voorkeur geven, hoewel ik ook met f aradischen stroom enkele goede resultaten heb zien bereiken.

Sluiten