Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het dragen van een verstandige onderkleeding (jaeger!) zal verder nooit mogen worden verzuimd, terwijl kapitaalkrachtige patiënten door een wisseling van klimaat alleen reeds genezing kunnen vinden, b.v. in het hooggebergte of in het gelijkmatige warme klimaat van Egypte.

Er zijn ook nog andere behandelingsmethoden bij chronische ischias aangegeven, b.v. injecties met soortvreemde eiwitten, zooals steriele melk, aolan, omnadin, bacterie-eiwit enz. en verder: infiltratie van den zenuwstam op de plaats, waar die het bekken verlaat, door middel van physiologische zoutoplossingen. Ook Röntgenbestraling wordt toegepast. Al deze methoden zijn onder omstandigheden met meer of minder groot succes toegepast. Of hij hiervan gebruik wil maken, zal de behandelende arts eerst na een grondig onderzoek beslissen.

* *

Wat onze kennis betreffende het wezen en de oorzaak van de spierrheumatiek betreft, ook daar ontbreekt nog zeer veel aan. Er bestaat hieromtrent een geheele reeks van veronderstellingen, omdat wij nog altijd geen duidelijk aantoonbare veranderingen in het spierweefsel kennen, die de klinische verschijnselen voldoende kunnen verklaren. Sommigen hebben gemeend, dat men bij spierrheumatiek te maken heeft met een neuralgie van de, over de spieren heen verloopende gevoelszenuwen. Andere onderzoekers echter constateerden harde plekken in de rheumatische spieren en meenden, dat dit spiervezels zijn die in een kramptoestand verkeeren. Deze kramp zou dan reflectorisch ontstaan 5 65

Sluiten