Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van den Nederlandschen Bond van Gemeente-Ambtenaren, 1893-1933

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar