is toegevoegd aan uw favorieten.

Bayle en Voltaire als mensch en als schrijver

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK IV.

VOLTAIRE ALS GESCHIEDSCHRIJVER.

De geschiedkundige geschrift en van Voltaire beslaan een statig aantal boekdeelen, —i een welsprekend getuigenis weer van zijn verbazenden ijver en werkkracht. In 1731 werd door hem uitgegeven een Histoire de Charles XII; na een lange tusschenpauze van twintig jaren in 1752 een „Siècle de Louis XIV", die daarop verder gevolgd werd door de „Annales de 1'Empire" (1754), de „Essai sur les Moeurs" (1756), de „Histoire de Russie" in twee deelen (1759 en '63), de „Précis du siècle de Louis XV" (1768) en eindelijk de „Histoire du Parlement de Paris (1769)."

Voor de samenstelling van al die werken bracht Voltaire met groote vlijt al het materiaal, waarover hij beschikken kon, bijeen. Zoo kreeg hij voor het leven van Karei XII gegevens door middel van den voormaligen koning van Polen Stanislaus, wien hij een lang bezoek bracht te Lunéville, en door Fabrice, die den Zweedschen koning persoonlijk gekend had. Voor de levensbeschrijving van Peter den Grooten weer werd