Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aantal Aantal Per eenheid jn o/„ van het inkomen „ , .

, . Upmerkinqen

leden ver- Beroep , , per week „ .

Wekel. per week per jaar r Cate-

van bruiks- Woonplaats van het

een- gezinshoofd Inkomen voe. I huish. ^ huis_ ^ [ Qr, y^ 9orie *) nl |

gezin heden ding j ^ ding raad nuur ' last. | gan. zek. stoffen ™ J^. I

2 + 5 4.15 IJmuiden 2e machin. trawl. + f35.— 4.55 0.73 106.50 54.215 17.1

2 + 5 3.90 IJmuiden O. machinist trawler + f 35.— 4.36 *0.57 76.92 20.51 15.4

2 + 5 5.80 IJmuiden vischlosser + f 33.— 2.85 0.44 17.42 1.72 19.7

2 + 1 2.25 IJmuiden vischknecht (los) f20.— 4.22 *1.42 55.55 — 25.-

2 + 2 2.60 IJmuiden matroos trawler f 20.-/25.- 6.73 0.75 48.07 38.46 22.2

+ p

2+1 2.25 Santpoort gemengd ^ f 12.— 4.20 0.87 62.22 — in

a> ± i"" pacht

2 + 2 3.80 Velsen boerenbedrijf ^ f34.50 3.95 1.26 ? — be-

J2 rekend

——^———————— '3

2 + 8 3.80 Santpoort tuinder ±f23.— 3 81 0.69 85.525 13.16 29.3

2 + 1 2.50 Velsen N. Papierfabriek + f 35.— 5.31 0.66 100.— 24.— 12.8

2 + 1 2.80 IJmuiden O. K.N.H.S. ±f30.— 3.65 0.63 87.50 25— 17.5

3 2.80 Velsen N. opz. K.N.H.S. + f 53.— 6.68 2.34 34.285 89.285 13.2

2 1.90 IJmuiden O. ^^+tswet f21.48 5.52 1.23 78.95 27.37 13.9

2 + 3 4.55 IJmuiden O. machinist trawler f 17.65 0.515 +0.655 niets 36.9

2+1 2.05 IJmuiden matroos visscherij f 14.85 2.91 0.81 +0.225 be- 32.—

2 + 2 3.10 IJmuiden O. timmerman f 16.35 2 — 0.64 +0.32 schik- 39.7

2 + 1 2.80 IJmuiden O. ketelmaker f 13.35 2.25 0.67 + 0.445 baar 48.7

2.-

1.7

1.1

8.8

1.9 2.2

5.4

4.5

5.-

7.1

2.5

Bel. schuld groeit aan

2.3 5.8 5.7 3.9

2.3 — 5.7 4—

2. - 3.— 4.5 2.5 2.5 — 7.5/8.7 8.-

3.5 6.6 4.4 8.-

- — 1.3 9.6 0.29 8.2 - 6.5

2.8 7.1 10.4 9.5

2.2 3.7 — —

3.3 6.7 2.5 5.3 0.2 3.5 2.1 5.—

— 2.4 5.4 5.—

3.7 14.7 6.5 0.8

4.7 8.3 - 1.3

3. — 6.4 12.2 0.9

1.6 7— 9- 2.6

GEMENGD VISSCHERIJ BOERENBEDR C.a.

TUINBOUW.

ei

H tfl 3 Q Z

LOS ARB.

WERKLOOZEN

6. 5.40 6.50 5._ 5.—

in pacht

berekend

6.75

4.50 5.25

7. -

3.-

6.50 4.75 6.50 6.50

* geen electriciteit "J" geen gas . geen waterleiding of bij huur inbegr. Boeren: let op bedrijfsonkosten! + alleen schoenenreparaties

dikke cijfers = volwassenen gewone cijfers = kinderen

GEZINSBUDGETTEN uit de verschillende categoriën der Gemeente Velsen. Berekend naar authentieke gegevens.

Sluiten