is toegevoegd aan uw favorieten.

Verantwoordinge, verklaringhe ende waerschowinghe mitsgaders eene hertgrondighe begheerte des edelen, lancmoedighen ende hooghgeboren Princen van Oraengien

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in tijts verhueden ende voorcomen ende in der waerheyt verstaen de handelinge ende daden van synen goeden ende getrouwen dienaers ende ondersaten, de welcke als nu t' onrechte beloghen, vervolcht ende ghestraft worden; op dat de gantsche werelt mach mercken, dat het ghene des tot noch toe voortghestelt ende gheschiet is, niet en procedeert uuter ingheborenheyt van sijnder Majesteyt, maer door den quaden valschen rapporten, aenbrenghen ende inghevinghen van den ghenen, die tot noch toe hem de waerheyt hebben verdraeyt ende versweghen.

Willem van Oranje 6