is toegevoegd aan uw favorieten.

Verantwoordinge, verklaringhe ende waerschowinghe mitsgaders eene hertgrondighe begheerte des edelen, lancmoedighen ende hooghgeboren Princen van Oraengien

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

19. dach van Januario int Jaer ons Heeren duysent, vijfhondert sevenentsestich van onsen Rijcken te weten van Spaengien, Sicilien etc. het derthienste, ende van Naples etc. het vijfthienste. Onder stondt gheschreven: aldus By den Coninck Ende gheteeckent: Mesdach ende beseghelt met rooden wasse op enckelen steerte.

op enckelen steerte = met het zegel aan één lint hangend.