is toegevoegd aan uw favorieten.

Verantwoordinge, verklaringhe ende waerschowinghe mitsgaders eene hertgrondighe begheerte des edelen, lancmoedighen ende hooghgeboren Princen van Oraengien

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WAERSCHOWINGHE

des

PRINCEN VAN ORAENGIEN

aen de ingheseten ende ondersaten van den Nederlanden.

Proverb. X,

Het verwachten der gherechtiger sal blij schap worden, maer die hope der Godlooser sal verloren zijn.

Den wech des Heeren is des vromen moet, maer die quaetdoenders zijn bloode.

Die gherechtighe en wort nemmermeer omgestooten, maer die Godloose en sullen niet in den lande blijven.

PRO LEGE, REGE ET GREGE.

M.D.LXVIIL

Spr. 10 vs. 28-30.