is toegevoegd aan uw favorieten.

Richard Stanyhurst's Aeneis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VII

In J. Gunnink: „Het dialect van Kampen en Omstreken" wordt de uitspraak van de r na een klinker .onjuist aangegeven.

VIII

De scheidmgslijn tusschen voorwerp en bijwoordelijke bepaling moet anders getrokken worden dan Dr. Kruisinga doet in „A Handbook of Present- day English", en „An English Grammar for Dutch Students".

ix

Het gebruik van „whose", wanneer het antecedent niet de naam is van een persoon, is niet zooals Dr. Kruisinga beweert in: „A Handbook of Present- day English", beperkt tot literary English.

X

Het vermoeden dat het dialect van Genemuiden tot het Flevisch gerekend moet worden, berust op zeer lichte gronden en is onwaarschijnüjk (J. Winkler, Algemeen Nederduitsch en Friesch Dialecticon II, 53 en 70; Van Ginniken, Handboek der Nederlandsche Taal I, 57 en 79).

XI

De eisch voor het Machinisten Examen Diploma C theorie om in een half uur tijds een opstel in de Engelsche Taal te maken over een technisch onderwerp is, vooral in verband met de bestaande opleiding, onredelijk.

XII

Bij de machinisten examens voor de diploma's B en C theorie, behoort het onderdeel Engelsen te worden opgedragen aan examinatoren die niet alleen technisch maar ook op het gebied van Engelsen deskundig zijn.

XIII

De oplossing van het Oud-Engelsche Raadsel no. 73 is „The Dandelion".