is toegevoegd aan uw favorieten.

Democratische vrijheid en socialistisch recht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DEMOCRATISCHE VRIJHEID EN SOCIALISTISCH RECHT

ACADEMISCH PROEFSCHRIFT TER VERKRIJGING VAN DEN GRAAD VAN DOCTOR IN DE RECHTSGELEERDHEID AAN DE UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM, OP GEZAG VAN DEN RECTOR MAGNIFICUS, Mr. I. H. HIIMANS, HOOGLEERAAR IN DE FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID, IN HET OPENBAAR TE VERDEDIGEN IN DE AULA DER UNIVERSITEIT OP WOENSDAG 1 FEBRUARI, DES NAMIDDAGS TE 4Vi UUR

door

BASTIAAN VAN DEN TEMPEL Jzn.

geboren te amsterdam

HAARLEM—H.D.TJEENK WILLINK & ZOON N.V.—1933