is toegevoegd aan uw favorieten.

Socialistiese opvoedings- en onderwijsdenkbeelden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORWOORD.

n de volgende studie heb ik een onderzoek ingesteld naar

ontstaan en ontwikkeling van de pedagogiese ideologieën,

JL welke door het socialisme in zijn voornaamste ver» schijningsvormen zijn voortgebracht, en naar de wijze, waarop enkele dezer ideeën reeds in de practijk worden toegepast

Ik heb hierbij de beschrijvendsverklarende, immanent» critiese methode gevolgd, Aan deze niet#waardebepalende descriptieve behandeling, ligt de opvatting ten grondslag, dat de grondovertuigingen van een levens» en wereldbe» schouwing, en van de nauw daarmee samenhangende maat» schappijsbeschouwing van supra»logiese aard zijn, en zich dus onttrekken aan elke critiek, die haar uitgangspunt neemt in de vóórsonderstellingen van een ander axiomen* stelsel. Alleen in het laatste hoofdstuk, waar ik heb samen* gevat en conclusies getrokken, liet ik eigen beginselen spreken, waar ik het nodig oordeelde, richtlijnen aan te geven voor pedagogies handelen in socialistiese zin.