is toegevoegd aan uw favorieten.

Socialistiese opvoedings- en onderwijsdenkbeelden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zodoende maatschappelifeproductief werkzaam zijn. In deze productie voor de gemeenschap, door de gemeenschappelike arbeid van saamhorige werkgroepen verricht, ligt de grote sociaal*etbiese en sociaal*pedagogiese waarde van de product He*ievens*eenheidsschool der toekomst, zoals de „radicale schoolhervormers" en Kawerau deze in de geest hebben aanschouwd en propageren.

Eensdeels ter wille van de volledigheid, anderdeels om te demonstreren, dat langs zeer verschillende wegen socia* hstiese pedagogen tot de eis van „prodoctie*onderwijs" komen, vermeld ik nog een pleidooi uit het „nieuw*socialis* faes kamp, van die humanisties*ethies gefundeerde nieuwe richting in het socialisme dus, waarbij niet het accent gelegd wordt op het socialisme als economies stelsel, maar op het socialisme als levenshouding, als gemeenschaps* belevmgmü Van deze richting is in Duitschland Fritz KJatt de algemeen*erkende pedagoog. Hij nu heeft in een artiekel, getiteld Das padagogiséhe Problem, zich eveneens uitgesproken voor de verbinding van opvoeding en productie „JJas ware Erziehung, wenn überall sachverstandige und lebenskundige Marnier und Frauen, die pedagogische Be*

gabung haben neben ihrem Beruf, und in ihrer Arbeit

zugleich noch dafür Sorge tragen dürften, dasz der Nach* wucns m diese Arbeit eingeführt würde." *•)

Klatt is er echter van overtuigd, dat de tijd voor de arbeidspedagogiek in deze radicale vorm nog niet gekomen is, doordat het denken onder het kapitalisme eenzijdig economies is gericht. „Selbstverstandlich ist es unrentabel Kinder und Jugendliche in der Arbeit zu erziehen. Es würdë zu viel Material und zu viel Zeit und vor allem zu viel Nachdenken kosten." ") Als pedagogies ideaal blijft hem echter voorzweven „das Bild einer Kindheit und Jugend die frei mitten iin Leben und in Arbeiten der Erwachsenen erzogen und daim erst von Fall zu Fall in gesonderten Gruppen zu strenger theoretischer Belehrung zusammen* geraszt wurde. 28)

De eis der productie*school moet een zuiver socialisties* pedagogiese eis genoemd worden, door haar verbinding van

«ZLNrUetBilmZ So'ialitma» (ZeiUchrift für g,i,tige und poli.

Usche Gestaltung). I Jahrgang. 1930. S. 51 . •O ibid, S. 51/52. *•) ibid, S. 52.