is toegevoegd aan uw favorieten.

Socialistiese opvoedings- en onderwijsdenkbeelden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

on which the nation wiU depend in the next generation.."40) Daarom is de leuze van Labour: „free secondary Education for AU", o.a. op grond hiervan: „that growing children should be regarded, not as wage*earners, but as the parents and citizens of the future, and that they must no longer be debarred from continuing their education by the economie disabilities of their parents".") Derhalve: middelbaar en

hoger onderwijs niet meer „ restricted to those who can

pay for it, but developed for the more effective service of the community".42) Immers: „The children of to day are the nation of to*morrow, and no expenditure adds more certainly to national wealth than which is devoted to developing their powers."43)

Ook de Franse partij heeft op haar buitengewoon Congres van Parijs (Des. 1927) als eis geformuleerd: „L'enseignement pour tous a tous les degrés". Voor individu en gemeenschap beide, acht zij dit van grote betekenis, uit het oogpunt resp. van versterking van het proletariese eigenwaarde*gevoel en van maatschappelike efficiency. Maar bovendien: „....1'exer* cice de la souveraineté économique demande des hommes autrement éduqués et compétents que celui de la seule

souveraineté politique ";**) en: „le suffrage universel

implique l'instruction universelle". **)

Met de eis van afschaffing van het ontwikkelingsmono* polie der bourgeoisie is onverbrekelik verbonden die van de kosteloosheid van het onderwijs, daar proletariese ouders slechts dan gebruik van onbeperkte onderwijsvrijheid voor hun kinderen kunnen maken, wanneer de studie* en onder* houdskosten geheel of gedeeltelik door de gemeenschap worden gedragen. De omgekeerde stelling is niet waar. De eis van kosteloos onderwijs komt n.1. meermalen voor onaf* hankelik van die der volledige onderwijstoegankelikheid. Op de meeste sociaabdemocratiese partijprogramma's vraagt men: kosteloos onderwijs en gratis leermiddelen, op enkele wordt bovendien de sociale verzorging van het schoolkind als kapitalistiese overheidsplicht beschouwd. De Duitse partij verstaat hieronder, blijkens de toelichting van Schulz op het

*») ibid., p. 40.

«) ibid., p. 40.

«*) ibid., p. 41.

**) ibid., p. 40.

**) Le program d'action immédiate du parti socialisle (1927): p. 32.