is toegevoegd aan uw favorieten.

Socialistiese opvoedings- en onderwijsdenkbeelden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Le phare. Education et documentation socialistes. lière

année 1919/1920. Th. ThUssen: Ceton's wonderbare reis. (Art. in „De Bode ,

org. v. d. Bond v. Ned. Onderw. 34e jaatg.)

HOOFDSTUK Vin.

Le jeune Camarade. Journal des Enfants ouvriers. Paris, (van 1922 af.)

Der junge Genosse. Eine internationale Zeitschrift für

Arbeiterkinder. Berlin. (van 1922 af.) Edwin Hoernle: Sozialistische Jugenderziehung und sozial.

Jugendbewegung. Berlin. Mai 1919. Die Jugend der Revolution. Drei Jahre proletarische Jugend*

bewegung. 1918—'20. Berlin, o.J. Jugendinternationale. Kampforgan der kommunistischen

Jugendinternationale. Wien. (Herausgeg. vom Exekutiv*

Komitee der kommunistischen Jugendinternationale.) De Jonge Kameraad. Krant voor Arbeiderskinderen. Uit*

gave van de comm. kindergroepen (maandblad). Adam z.j. Das proletarische Kind. Intern. Monatsschrift für Kommu*

nistische Schulpolitik und Padagogik. Mitteilungsblatt für

Kindergruppenleiter, Eltern und Lehrer. Herausgeg. vom

Exekutiv komitee der Komm. Jugendintern. Wien VUL

(van 1921 af.)

HOOFDSTUK IX.

L. C. T. Bigot, P. A. Dielsen en Prof. Dr. Ph. Kohnstamm: De toekomst van ons volksonderwijs. II. Scholen met losser

klasse*verband. Amsterdam 1924. P. P. Blonsky: Die Arbeits*schule. Teil I und II. Berlin—

Fichtenau 1921. J. C. Ceton: School en kind in Sowjet Rusland. Adam 1921. John Dewey: The school and society. 3d. ed. Chicago etc 1900. John. Dewey: School en maatschappij. Vertaald en ingeleid

door Tj. de Boer. Groningen enz. 1929. Otto Eberhard: Welterziehungsbewegung. Kr'afte und

Gegenkrëfte in der Völkerpadagogik. Berlin 1930. L'école émancipée. Revue hebdomadaire de la Fédération

des Syndicats de VEnseignement. lóième année 192511926.