is toegevoegd aan uw favorieten.

Socialistiese opvoedings- en onderwijsdenkbeelden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nieuw Rusland. Orgaan van het Genootschap Nederland*

Nieuw Rusland. (1929—) OsUEuropa. Zeitschrift für die Gesamtfragen des Euro*

pöischen Ostens. Herausgegeben von Otto Hoetzsch.

(1925—'26).

L. M. A. N. van Schalkwijk: De sociale paedagogiek van John Dewey en haar filosofische grondslag. A'dam 1920. ( diss.)

Scott Nearing: Education in Soviet Russia. London 1926. S. Sliosberg: Die Schule im heutigen Sowjetrussland. (P'ada*

gogisches Zentralblatt. 1932, 12 Jahrg. Heft 1 und 2.) Volksontwikkeling. Maandblad uitgegeven door het Nuts*

instituut voor Volksontwikkeling. 5e faarg. 1923—'24. (Scholen met losser klasseverband (de Dalton*school) door

L. C. T. Bigot, P. A. Diels en Ph. Kohnstamm. bl. 193 vlgg.) Wochenbericht der Gesellschaft für kulturelle Verbindung

der Sowjetunion mit dem Auslande.

HOOFDSTUK X.

K. Geertsma: De vrijheid van schoolrichting en de SD.AJ*. Arnhem 1931.

A. H. Gerhard: De school en de gemeenschap. (Art. in

„Volksontwikkeling", Aug*Sept. 1932.) A. H. Gerhard en Ph. Kohnstamm: De toekomst van ons

volksonderwijs. Amsterdam 1923. Ph. Kohnstamm: Opleiding tot christelijke en maatschap*

pelijke deugden. (Art. in „Volksontwikkeling', 13e jaarg.,

Aug.*Sept. 1932.) Statuten van het Religieus*Socialistisch Verbond.