is toegevoegd aan uw favorieten.

Het rechterlijk toetsingsrecht tegenover de verordenende bevoegdheid van den gemeenteraad

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van ons hoogste rechtscollege, waarbij implicite voorschriften van gemeenteraden werden geoorloofd geacht; de stof was al zoo uitgebreid, dat een dergelijke beperking, behalve dat zii op zich zelve gewenscht was, ook in het geheel niet schaadt Eveneens kan men omtrent de rubriceering van sommige arresten, wij willen dit zélf toegeven, van meening verschillen. Een en ander neemt echter niet weg, dat uit het overzicht naar onze meening een oordeel over de toetsing aan artikel 135 gevormd kan worden.

Een beschouwing van hetgeen in de Tweede en de Eerste Kamer omtrent het regeeringsvoorstel is opgemerkt, getoetst aan het resultaat van het gehouden onderzoek, vormt het

slot van het werk.

Ten allen overvloede zij hier reeds opgemerkt, dat het ons beter kek om de oude nummering van de gemeentewet aan te houden. Wij gaven er verder de voorkeur aan met telkens achter de artikelen het nieuwe nummer aan te geven, doch slechts eenmaal de vernummering aan te duiden 1 e meer kon een en ander, ter wille van de overzichtelijkheid, geschieden, omdat het op een enkele uitzondering na bij de aanhaling van artikel 135 (oud) blijft.