is toegevoegd aan uw favorieten.

Het rechterlijk toetsingsrecht tegenover de verordenende bevoegdheid van den gemeenteraad

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

■■, • u»t ;« dan ook geen wonder, een bevredigende volledig ingang

dat deze leer, «p enkele uf ^ door

heeft gevonden. Hf*r. J^"*^ door die onder de de wetgevende praktijk na 1851, du8 ^ d er in gemeentewee BeschouwJ: — deze>^£f^ of steeds meerdere ma*sprake » v

samengaan van ^ de vleesch.

slechts op de votojT^g,Met de praktijk der regeenng keuring en de ^"^ng van Jt koninklijk vernietiten aanzien van de uitoeiemng v«u

gingsrecht is het al ^.fl'^SU^ S^lbaar met het gewn»g*^^f^tSe5 verordeDe vernietigmg van ongewenscnie g d ningen wegens strijd met het 8trijd met

zaak; uitzondering wordt de v*™^vanë overschrijding artikel 135 der gemeentewet op grond va van de v-rd^ £ » ^ve

iuist ten grondslag ligt ner vauus* ^LmXjving der drie «outogen ^ Trouwens waartoe leidt de dne-knngen leer.

strijdigheid vrij te pleiten.