is toegevoegd aan uw favorieten.

Het rechterlijk toetsingsrecht tegenover de verordenende bevoegdheid van den gemeenteraad

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Echter - hetgeen grondwet of wet uitdrukkelijk aan een andere macht (volledig) ter regeling heeft opgedragen of hetend of provincie reeds (volledig) hebben geregeld valt buiten de gemeentelijke bemoeiing. Verder mag de nkatSwet I gelijk wel vanzelf spreekt - met in strijd Cn met een r|kswet, een algemeenen maatregel van besuur of een provinciale verordening. En ten slotte mag Evenmin streden met het algemeen belang (van rijk vlo^oi gemeente) op straffe van vermetiging door de Eoom Hieruit büjkt, dat praktisch de plaatselijke wetgeving Wrensd wordt zoowel door de wetgeving van rijk en proS loor het algemeen belang, zooals de kroon dat ziet.