is toegevoegd aan uw favorieten.

Het rechterlijk toetsingsrecht tegenover de verordenende bevoegdheid van den gemeenteraad

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den verkooper van tabaksartikelen in de uitoefening van zijn bedrijf deze artikelen te verstrekken aan personen beneden den leeftijd van 14 jaar.

Zie ook het arrest van 24 Maart 1930 (W. 12138, N.J. blz. 638).

C. Onder de derde groep beslissingen zijn de navolgende te rangschikken. Ook hier vermelden wij deze naar onderscheidene onderdeelen.

f. De arresten van 17 April 1866 (W. 2792), 24 September 1872 (W. 3512), 27 October 1884 (W. 5088), 15 October 1900 (W. 7503) en 18 Januari 1918 (W. 10231, N.J. blz. 296) betroffen regelingen aangaande het onderhoud door de eigenaren van schouwbare waterleidingen, slooten, enz., en het vervangen van slooten door riolen, gegeven in het belang van de gezondheid deze werden goedgekeurd.

II. Aan de arresten van 17 December 1867 (W. 2971), 8 Mei 1876 (W. 3996), 15 November 1886 (W. 5367), 27 Mei 1890 (W. 5882), 13 December 1896 (W. 6902) en 4 Januari 1928 (W. 11795, N. J. blz. 243) lagen ten grondslag geoorloofde ordemaatregelen voor wateren en wegen 2).

III. De uitspraken van 4 Mei 1885 (W. 5170), 21 Maart 1927 (W. 11661, N.J. blz. 454) en 20 Februari 1928 (W. 11808, N.J. blz. 371) hadden betrekking op verboden voor algemeene geldinzamelingen; de beide laatste verdienen bijzondere vermelding.

„Het is verboden andere dan krachtens wettelijke be-

*) B.v. de verplichting van eigenaars van slooten of wateren, gelegen in het bebouwde gedeelte der gemeente, om, op aanschrijving van Burgemeester en Wethouders, te zorgen, dat die binnen een door dat college te bepalen tijd op eene aan te geven diepte van hoogstens 110 centimeters beneden waterpeil uitgediept waren; het gebod voor eigenaars van slooten, gebruikt wordende tot uitloozing van riolen, en die geoordeeld zijn te, zijn gevaarlijk of schadelijk voor de openbare gezondheid, om die op schriftelijk bevel van Burgemeester en Wethouders door een riool te vervangen.

') B.v. het verbod om met honden, aan voertuigen gespannen, binnen de gemeente te rijden; het gebod voor eigenaars van honden, waarover klachten van aanschieten of poging tot bijten worden gedaan, om deze op last van Burgemeester en Wethouders vast te leggen of een muilkorf behoorlijk te doen dragen; het verbod om met woonschepen in de wateren der gemeente te liggen.