is toegevoegd aan uw favorieten.

Het rechterlijk toetsingsrecht tegenover de verordenende bevoegdheid van den gemeenteraad

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STELLINGEN

t

Het delegatievraagstuk is in de gewijzigde gemeentewet nog niet bevredigend opgelost.

II.

Artikel 6 der motor- en rijwielwet houdt de erkenning in van de algemeene aanvullende verordenende bevoegdheid van den gemeenteraad; het arrest van den hoogen raad van 20 Juni 1932 (Gemeentestem no. 4219) is daarmede in strijd.

III.

Ten onrechte is bij de jongste wijziging der gemeentewet niet bepaald, dat de besluiten van den burgemeester, voor zoover zij met de wetten of het algemeen belang strijden, door de kroon kunnen worden geschorst of vernietigd.

IV.

De term „gewone en dagelijksche uitgaven der huishouding'', in artikel 164 van het burgerlijk wetboek sluit niet in, dat voor de toepassing van dit voorschrift moet blijken, dat de handelingen of verbintenissen der vrouw ook werkelijk de „huishouding" van man en vrouw ten goede zijn gekomen; het komt er slechts op aan wat de derde redelijkerwijs in elk geval als gewone en dagelijksche uitgaven der betreffende huishouding kan beschouwen.