is toegevoegd aan uw favorieten.

Milton in Holland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X

Het is onjuist de nadruk te leggen op Coleridge's huisehjke moeilijkheden by het verklaren van de sombere gedachten in zijn Dejection; an Ode (James Dyke Campbell. The Poetical Works of S. T. Coleridge, London, 1914, Introduction, LXff.). Behalve aan zn'n verslaafdheid aan opium moeten we vooral denken aan zijn philosóphische studiën, die hem, tegelijk met zijn ouder worden, de naïef kinderlijke houding tegenover de natuur deden verliezen.

XI

Het opkomen van "the horned Moon above the eastern bar" in Coleridge's The Rime of the Ancient Mariner (Works, Macmillan, p. 100, r. 209-10) is onmogelijk gezien r. 171-4.

The western wave was all a-flame 171

The day was well nigh done!

Almost upon the westera wave

Rested the broad bright Sun; 174

TUI clomb above the eastern bar 209 The horned Moon, ,

XII

Er is geen wezenlijk verschil tusschen geschiedbeschrijving en historisch drama (roman); beide zijn gebaseerd op feitenkennis èn verbeelding: het verschil is een verschil van accent.

XIII

Van degenen die gepoogd hebben dichterbjke gestalte te geven aan Jeanne d'Arc, is Bernard Shaw het best geslaagd.

XIV

Het is niet raadzaam om met Dr Kruisinga (A Handbook of Present-day English*, II, § 209) te zeggen dat "verbs that express f eelings and physical or mental perceptions" zelden in de "progressive form" worden gebruikt, omdat ze "momentaneous" zijn. Deutschbein's verklaring is beter (Sgstem der neuenglischen Syntax, Cöthen, 1917, p. 84), als hij zegt dat "Verba, die rein perfektiv oder rein imperfektiv sind, in der Regel nicht in der periphrastischen Form erscheinen."