is toegevoegd aan uw favorieten.

De commercie-compagnie te Middelburg van haar oprichting tot het jaar 1754

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Door de groote cargazoenen, die de schepen inladen 1), is het niet alleen de industrie en de handel van Middelburg, die van de oprichting van de C.-C, profiteert; ook Holland krijgt er zijn deel van en wanneer in 1750 de C.-C. aanklopt om steun bij de Staten-Generaal, is een van de argumenten, die zij aanvoert om hulp te erlangen, dit, dat een groot deel van de cargazoenen, die zij voor haar handel noodig heeft, uit of door bemiddeling van Holland moet worden aangevoerd, zoodat de Hollandsche kooplieden, zij mogen dan ook niet direct geïnteresseerd zijn bij de C.-C, wel degelijk belang hebben bij haar bestaan.

De zaken van de jonge Compagnie gaan reeds in den aanvang niet voor den wind en al leveren de beide eerste jaren een winst op van bijna £ 7700, op 30 Januari 1728 moet geconstateerd worden, dat in het geheel een verlies is geleden van £ 43.000 of ongeveer 10 % van het inlegkapitaal. Noch in de Gewone, noch in de Secrete Notulen zijn de oorzaken van deze geweldige verliezen vermeld. Slechts nu en dan vindt men een bizonderheid, die eenig licht kan geven. Een van deze is het nemen door de Portugeezen van het schip de Don Carlos; een andere is de klacht van den Directeur Ribaut in de vergadering van Directeuren van 6 Februari 1733 over de groote geïnteresseerdheid der officieren bij den handel. Hij bedoelt daarmee, dat behalve den hun toegestanen vrijdom van £ 300 tot £ 500, dezen nog een groot bedrag besteedden voor eigen handel en de waren vervoerden op de schepen der Compagnie.

Wat de Don Carlos aangaat, een aaneengesloten verhaal is hiervan niet aanwezig. Het vertrok waarschijnlijk tusschen Juni en Augustus 1724, tegelijk met de Don Louis uit Middelburg met bestemming naar de Zuidzee. Het had een groot

1) Als voorbeeld hierachter als Bijlage I de cargalijst van het fregat Het Hof van Zeeland naar Spaansch Amerika (1739). De inhoud van de meeste cargalijsten loopt niet sterk uiteen, ook al doordat de grootte van de schepen niet veel verschilt.