is toegevoegd aan uw favorieten.

De commercie-compagnie te Middelburg van haar oprichting tot het jaar 1754

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

cargazoen aan boord ter waarde van ongeveer £ 46.000, terwijl het schip zelf was getaxeerd op 18.000 gld.

Vermoedelijk is het als smokkelschip door de Portugeezen genomen; het is naar Lissabon opgebracht, waar de bemanning gevangen is gezet. Van die bemanning hoort men niet veel meer; wél van den kapitein, die herhaaldelijk aan Directeuren verzoekt om toch alles in het werk te stellen om hem zijn vrijheid te doen herkrijgen. Wel doen zij alle moeite, richten zich tot de Staten van Zeeland met het verzoek om hun pogingen bij de Staten-Generaal te steunen, doch alles is vergeefsch. Als na jaren bericht komt, dat het schip is vrijgegeven, blijkt het in de vaart gebracht te zijn op Brazilië en van teruggave hoort men verder niets; de kapitein heeft groote mate van vrijheid gekregen, want het blijkt, dat hij met verlof der Portugeesche autoriteiten in Rotterdam is geweest voor regeling van eigen zaken en zelfs Middelburg heeft bezocht.

Voor de C.-C. is het wel een groote schadepost geweest, vooral ook, omdat eenige uitspraak zich zoo lang heeft doen wachten en daarom de verzekeringsmaatschappijen of particuliere verzekeraars geen schade uitkeeren wilden. Eerst in 1731 wordt door de C.-C. met de assuradeurs in Amsterdam en Rotterdam een accoord getroffen tot uitbetaling van 70 %, waarna de Assurantie-Compagnie van Middelburg volgt; deze was voor £ 3000 bij de zaak betrokken.

Hoe de handel op Amerika ontstaat, blijkt uit enkele aanteekeningen in de Gewone Notulen. Meestal is het „een vriend", die aanwijzingen geeft, dat op deze of gene kust met name o.a. op Peruaansche havens wel wat is te verdienen. Niet wordt vermeld, dat het meestal smokkelen moet zijn, daar de handel op het grootste deel van Zuid-Amerika is verboden en alleen het gedeelte van de kust van den mond der Amazone tot dien van de Orinoco, noch door Spanjaarden noch door Portugeezen bezet, voor reëelen handel open staat.

Op dezelfde wijze, d.w.z. op aanraden, ontstaat een onderneming, die eigenlijk wel een weinig buiten het kader van de C.-C. vak, n.1. walvischvaart. Het voorstel daartoe gaat uit