is toegevoegd aan uw favorieten.

De commercie-compagnie te Middelburg van haar oprichting tot het jaar 1754

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Heeft een schip der C.-C. zijn cargazoen voor de uitreis ingenomen, dan beteekent dat nog niet, dat het vertrekken kan, want óf de bemanning is nog niet compleet, óf zij heeft het een of andere voorwendsel om het vertrek uit te stellen. Heel dikwijls gebeurt het, dat nóch op Walcheren, noch zelfs in Zeeland matrozen te krijgen zijn voor de schepen der C.-C. De gewoonte is dan haar Amsterdam te schrijven aan den agent der Compagnie, den heer Arnoldus Cloeting, met het verzoek te willen zorgen voor enkele tientallen bevaren matrozen. Meestal is daar volk te krijgen; een enkele maal, als het ook daar niet lukt, worden pogingen te Rotterdam aangewend door den agent Baalde. Uit de monsterrollen blijkt telkens, dat het buitenlandsche element even- of bijna even sterk is vertegenwoordigd als het binnenlandsche. Vooral Duitschers, Denen en Noren nemen dienst op de schepen der C.-C. Een enkele maal vinden wij een rekening van onkosten, verbonden aan de reis van een groep matrozen van Amsterdam naar Middelburg, o.a. een van 12 April 1725; de vervoerkosten voor 8 matrozen en den stuurman, die ze afhaalde, bedroegen van Amsterdam naar Rotterdam 12 gld. 3 st.; voor de bagage 8 gld.; sleep van het goed door den beurtman 2 gld. 8 st.; het aangeven van het volksgoed aan het kantoor 7 gld. en 10 st.; vracht (= vervoer van allen) Rotterdam naar Zeeland 9 gld. 10 st.; 1 vat bier 3 gld.; 1 stuk vleesch 3 gld. 5 st.; veergeld voor het goed 2 gld. 8 st.; brandewijn 2 gld.; brood 4 gld. 4 st.; kaas 2 gld. 12]/£ st.; totaal 57 gld. 18^ st.

Deze 8 matrozen kwamen uit: Odenal, Bremen, Widegaard, Huyer, Wettriese, Cilworm, Dantzig en Grafdiep; de laatste dus alleen was een Nederlander.

Is nu de bemanning van een schip voltallig aanwezig, dan vaart het nog niet altijd uit. Den eenen keer wil zij eerst het schip bewapend zien, bang, als men algemeen blijkt te zijn, van den Turk. Dit gebeurt b.v. met den hoeker Maria Elisabeth. Directeuren zijn gedwongen toe te geven en wapenen het met 4 vier ponders, 2 bassen, 6 snaphanen en 11 kop-