is toegevoegd aan uw favorieten.

De commercie-compagnie te Middelburg van haar oprichting tot het jaar 1754

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en voor 12J4 voet diep, zeilende met God den 22 Januari 1750 na en over de Kust van Guinee onder verwachting van Gods zegen; de alleen wijze en voorzienige God behoede ons uit- en ingang en geve ons zijnen zegen en vrede, verleent ons goed weer gelijk en een behoude reis en alles wat noodig is voor ziel en lichaam, Amen.

Dan volgt een lijst van wat voor de voeding is meegenomen. Deze bevat 6000 pond brood in vaten gepakt. 17 Januari wordt het eerste vat „ontgonnen" en „valt leeg" 17 Februari d.a.v. Voor het volk is per week 50 en voor de kajuit, de officieren, 20 pond brood gebruikt. Het volk blijkt vrij geregeld hetzelfde rantsoen te gebruiken; anders is het met de kajuit; daar is een vermindering van broodgebruik te constateeren van 20 tot 15-, 12- en zelfs van 3 pond per week. Toch begint ook het volk minder te nuttigen naarmate het schip de warme streken nadert. De broodvoorraad reikt tot 12 Januari 1732. De kwaliteit is intusschen niet verbeterd, wat uit een korte aanteekening op 17 Aug. blijkt, waar de kapitein noteert „ontgonne vat 16, bedorve". Dit sluit echter niet het gebruik uit, want 11 September „valt vat 16 leeg." In dien tijd is voor de kajuit 0 pond noodig en overlijden 4 leden der bemanning, de kok en 3 matrozen. Of dat aan het gezonde voedsel ligt, is niet vermeld.

Gezien de groote hoeveelheden vleesch, die in eenen worden aanbesteed — 50 beesten — (= runderen) en duizenden ponden spek, is het niet te verwonderen, dat nu en dan de versche smaak is verdwenen en dat het goed is de bemanning van te voren te laten beloven tevreden te zullen zijn met wat de kok schaft.

Het vleeschrantsoen op de Afrikaansche galey was vastgesteld op 20 pond per week voor het volk; de kajuit gebruikt van af 30 Jan. 1750, toen het le vat ontgonnen werd, tot 21 Febr. geen vleesch. Over het algemeen is het verbruik zeer onregelmatig en varieert van 9 tot 25 pond per week. Het maakt den indruk, dat de laatste weken van de vaart het