is toegevoegd aan uw favorieten.

De commercie-compagnie te Middelburg van haar oprichting tot het jaar 1754

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niers, 2 vaatjes a 40 pd. kruit, 5 lange koperen geweren, 84 slaaplakens, 53 st. platiljes, 18 pond diverse soorten koraal, 8 enkele slaaplakens, 1 paar fijne pistolen, 1 geweer met koperen bies.

Geweren, kruit en jenever nemen in den uitvoer naar Afrika een groote plaats in; de opgaven spreken in 1 jaar 28100 pond kruit, bijna 15000 geweren en ruim 10.000 liter jenever en dit alleen door de C.-C.

Naast deze geweldige aanvoer van de zooeven genoemde artikelen staat de even verbazingwekkende uitvoer van tanden en crevellen, d.z. kleine olifantstanden uit Afrika en gezien de aantallen van beide moet het wel den indruk wekken, dat de olifanten bijna even talrijk waren als de negers door wie ze gejaagd en gedood werden. De meergenoemde kapitein Megem ruilde in: 274 stuks tanden en 250 crevellen; de eerste hadden een gewicht van 10429, de laatste van 2266 pond. In 1750 worden de volgende aantallen vermeld als te zijn aangebracht door de Afrikaansche Galey: 336 tanden en 621 crevellen, respectievelijk met een gewicht van 13925 en 3237 pond. 400 tanden = 17083 pond en 350 crevellen = 2525 pond, hadden een inkoopwaarde van £ 1675.

Na slaven, goud, tanden en crevellen komt als voornaamste artikel was, dat wordt aangevoerd met duizenden ponden; daarna Roodhout, dat, zooals de Directeuren schreven, gemakkelijk te krijgen en met winst te verhandelen is. Het roodhout werd betaald in Afrika tegen een waarde in Holl. geld van 2 schellingen en 7 grooten de 5 pond.

Een artikel, dat door de schepelingen hoog gewaardeerd wordt, is water. Men betaalt het dan ook goed; zoo vindt men aangegeven dat voor 5 aam water in ruil wordt gegeven Yz anker jenever en voor 10 aam 2 anker; den goudzoeker, vermoedelijk iemand, die het goud bij de bevolking opkoopt of althans handelsbemiddelaar is, betaalt de kapitein met 2 kelders a 6 flesschen anijs, 1 id. van 12 flesschen en 1 id. jenever van 15 flesschen. Het is dan in den tijd, dat een van de kapiteins naar het vaderland berichtte, dat de jenever haast geen