is toegevoegd aan uw favorieten.

De commercie-compagnie te Middelburg van haar oprichting tot het jaar 1754

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

raapolie, J4 id. lijnolie. 3 oksh. wijn. 5 vaatjes boter. 3 aam gen ever voor bet volt 2J£ id- voor de slaven. 2 vaten a 1 hL azqn, 2 id. voor de slaven, 24 vaten brood. 10 oksh. bier. 2 id. voor ..achterop", 2 aam zont. 1 komijne en 1 Leidsche kaas. 1 present kaas. 60 kleine kazen. 4 hammen. 2 stukken gerookt vleesch. 15 pond krenten. 15 id. pruimen. 10 id. kofBeboonen. 10 id. peper. 25 id. rijst 1 spint (= 7 hier) mosterdzaad. 15 pond rozijnen. 2 id. droog knrit (kruiden). 2 id. kaneel Vi id. foelie. 1 pakje saffraan. x/i pond nagelen. I pond noten. 1 vaatje zeep. 1 pakje suiker. 1 kistje kaarsen. 4 toppen broodsuiker. 1 anker stroop (= ongeveer 40 liter) en 1 vaatje wit brood.

Zooals te begrijpen is. werd aan de kapiteins, die op Afrika voeren ter slavenhandel een andere instructie meegegeven, dan aan die welke alleen goederen ruilden of verkochten. In de notulen vindt men herhaaldelijk, da: de Instructie voor kapitein. is vastgesteld, doch de instructie zelf is dan niet

opgenomen: enkele echter zijn bewaard gebleven en een van deze volgt hierachter. *)

») Zie bqlaoe VL