is toegevoegd aan uw favorieten.

De commercie-compagnie te Middelburg van haar oprichting tot het jaar 1754

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i *4

BIJLAGE I.

CARGAZOEN VOOR DE SPAANSCHE WEST-INDIEN VAN HET FREGAT HOF VAN ZEELAND, 1739.

35000 a x) opr. Osnabr. Linnen van 9 Rijksd. 3000 id. Vlaamsch, Vlaamsch linnen & 11H «*• 2000 id. id. id. Sl/2 „

8000 id. Haarlemsch striepen. 100 st. van 50 a Elberfeltsche bontjes. 20 id. van 40 a 42 id. Haarlemmer dito. 150 id van 68 a 70 id. Silezische Rouaan. 75 id. id.

200 schok plattiljes Lo. A. 200 „ i B. 200 „ C 300 stuk breede brittanes. 300 „ middelste idem.

4 ball Fransch rouaan ieder 250 aulnes. 400 stuks effene Olande no. 60. 200 id. id. id. 40. 200 ld. id. id. 20. 150 id. gebloemd id. in soort 3000 a crudo Valentia. 100 stuks Haarlemmer boeklinnen. 200 id. Silezische id. 10 id. beddetijk breede streep. 24 id. van 12J^ a Hollandillas katoene. 250 ld. gaarne Hollandillas van 14 a. 24 id. Trilly. 40 id. Borlon.

12 stuks fijn witte canefas, ook smalle streepen.

*) a = aulnes.