is toegevoegd aan uw favorieten.

Het godsdienstig gemeenschapsleven in het Nederlandsch vrijzinnig protestantisme

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B. Aard en inhoud van het gemeenschappelijk beginsel 83

C. Het Vrijzinnig Protestantisme als waarde-gegemeenschap 89

§ 3. De verhouding tot de maatschappij

" A. Individualiteit en sociale roeping 94

" B. Godsdienstige en maatschappelijke groep ... 101

Afsluiting 106

HOOFDSTUK III: Samenvatting en Toetsing.

Inleiding 108

§ 1. Religieus individualisme en religieuze gemeenschap

A. Algemeene verhouding; het primaat van de individu 109

B. Tegenwoordige situatie 114

C. Positie van het Vrijzinnig Protestantisme . . 116

§ 2. Mensch en menschheid

A. Algemeene verhouding; typen van godsdienstig gemeenschapsleven 113

B. Tegenwoordige situatie 121

C. Positie van het Vrijzinnig Protestantisme ... 123

§ 3. Leven en vorm

A. Algemeene verhouding; het geloof als constitutieve factor 128

B. Tegenwoordige situatie 130

C. Positie van het Vrijzinnig Protestantisme . . 134

Afsluiting I38

Register van personen 143

Register van zaken 146