is toegevoegd aan uw favorieten.

Adolf von Harnack, voornamelijk als dogmahistoricus

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lich oder unabsichtlich, lass ich dahingestelit—auf die Wiederhersteüung der alten pietistischen Orthodoxie hinaus. Und was hat in dieser Theologie den Prinzipat? Schhchte Frornrnigkeit oder raffiniertcs rehgiöses Denken neben einer bösartigen Kulturkritik ? Ich weiss es nicht! Und wie steht es mit dem Biblizismus ? Ich weiss es nicht! aber furchte mich auch hier eine rücklaufige Bewegung"1).

Harnack was intusschen de greep op de menschen kwijt en kort na zijn heengaan van de Universiteit was, niet de persoon en de geleerde, maar de theoloog vergeten. Bij zijn sterven sprak men reeds over een geheel andere oriënteering en dat hij het tegenwoordige geslacht vreemd geworden was *). Dat is de dalende lijn in Harnacks leven.

») Theol. BlStter voornoemd art. K. L. Schudt.

Rade: „Seine Zeit sank früher dahin als er selbst"; daartegen:

Raas: hij was zijn tijd ver vooruit, beide aangehaald Gr. Blatter, a.w., p. 162.

!) H. Hoffmann, Bern, in „Die Bund", 15-6-30.

art. van Schmidt a.w.

Bbown in Exp. Times Dec. 1930, p. 105.

E. Seeberg: a.w., p. 11, zegt: Der Tod Harnacks bedeutet eine tatsachliche und symbolische Einschnitt in der Geschichte der Berliner Theologische Fakultat".

De ..Einschnitt' kwam belangrijk vroeger; de dood van Harnack heeft deze misschien duidelijker geaceentueerd. Zie ook p. 22/23.

Trnus: Adolf Harnack und das Evang. Sc*. Kongress" 1930, zegt, dat het jonge geslacht hem niet meer kent. Maar Harnack komt wel weer in eere (dit is de algemeene roep bij zijn geestverwanten).

Lietzmann in Harnackhaus: de vraag is of de Paradoxographen zulk een geweldig werk zullen volbrengen als Harnack deed.

Tegenwoordig nog waait de wind te Berlijn a-historisch en daartegenover spotten de Harnackianen, dat een theologie, die het Christendom uit den hemel laat komen als Miverva eens uit het hoofd van Jupiter, geen toekomst heeft, al luisteren — onbegrijpelijkerwijs — de menschen er nu ook naar.