is toegevoegd aan uw favorieten.

Adolf von Harnack, voornamelijk als dogmahistoricus

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Apologeten brengen een begin van kerkelijke theologie en wel doordat ze bezaten wat de vorige generaties nog misten: „Die Verbindung mit der idealistischenRehgionsphdosophie der

^fnoemt'hen de eersten, die het begrip dogma op het christehjk geloof toepasten2). Hun standpunt is daarbij: „Dogmen sind die durch die Profeten in den heiligen Schriften geoffenbarten Veraunftwahrheiten, welche in ihrer Einheit die götthche Weisheit darstellen „nd deren Anerkennung die Tugend und das ewige Leben zur

F°Dh hangt^daarmee samen, volgens Harnack, dat de Arxüogeten met hun logosbegrip niet Christus bedoelden, maar de goddelijke „Vernunft", dat de hunne een logosbeschouwmg zonder Christus, 'eigenlijk-een christologie zonder Christus was 4).

Een afzonderlijke weergave van de Apologeten voegt hieraan niet veel toe»). En in een laatste samenvatting geeft Harnack am critiek 4). Hij eindigt deze met den slotzin: „Damit ist die zukunftige Doematik geschaffen worden, wie sie noch heute m den Kuchen in Geltung ist und an der wissenschafthch langst überwundenen platonisch-stoischen Erkenntnis der Welt ihre Voraussetzung hat Hoewel Harnack zelf erkent, dat de bezinning gekomen is op het al te nauw zich aansluiten aan de phüosophie door de Apologeten7), zegt hij „indem die kirchhchen Lehrer, welche seit dem Ende des zweiten Tahrhunderts die Glaubenslehre gegenüber den Gnosticismus f hderten und ausgestalteten ihnen (de Arologeten) folgten, wurde das Dogma für immer auf den Boden der ideal. Phüosophie der Griechen gepflanzt oder doch aufs innigste mit ihr verblinden ■).

■ >) Ent. Chr. Theologie u.s.w., p. 65; T.U. 1,3,57, zegt hij echter, dat ^en eigenh.ke theologie Jezus kan ophouden, maar het Nieuwe Testament vastgesteld was.

«) Lehrbuch, I. 525 noot.

»■> ib I. S. 22, 526. cf. Dogmengeschichte 118.

3 Siengesc'hichte 119 v. Lehrbuch 1,530 v. Entst. der Chr. Theologe, p^, 71 JWLoeos ist die Hypostase der wirksamenVernunftkraft welche emerseits die Einheit SeS Unveranderlichkeit Gottes trotz der Verwirklichung der in üun ruhencien Krafte schützt, andererseits eben diese Verwnkhchung^ermoghcht , p. 530, toch spreken zij ook van „zweiter Gott", „Vernunft Gott", Entstehung, p. 71. ») Lehrbuch I, 526, noot 2.

*\ ih.. I. 547 v.

»j Ent. Chr. Theol., p. 73.

») Kirche und Staat uj.w., a.w., p. 144.